Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Ограничения на скоростта на движение в Андора Андора

Последно обновяване: юни 2017


Ограничения на скоростта на движение в Андора
В Дания са въведени стандартни ограничения на скоростта на движение, които важат за всички пътища в страната (освен ако няма допълнително поставени други пътни знаци или означения).

Ограничения на скоростта на движение за превозни средства с тегло до 3t:
в населени места 40 km/h
извън населени места 90 km/h