Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Шофиране в Албания след употреба на алкохол Албания

LПоследно обновяване: юни 2016

Шофиране в Албания след употреба на алкохол
В Албания максимално допустимото съдържание на алкохол, в кръвта на водача, е 0.1 ‰.

Ако съдържанието на алкохол в кръвта на водача е над допустимото, наказанието е глоба от ALL 5,000 до ALL 15,000, и отнемане на шофьорската книжка за период от 6 до 12 месеца.