Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Превоз на деца в автомобил в Албания Албания

Последно обновяване: юни 2017

Превоз на деца в автомобил в Албания
В Албания е задължително деца, на възраст до 12 години и с ръст до 150 cm, които пътуват в превозно средство задължително да използват детско столче, съобразено с ръста и теглото им.

Деца на възраст до 4 години, които пътуват в превозно средство, е задължително да използват обезопасяваща система за деца, съобразена с ръста и теглото им.

Глобата е от ALL 1,000 до ALL 3,000.