Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2023, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Ограничения на скоростта в Албания Албания

Last update: June 2016


Ограничения на скоростта в Албания
В Албания са въведени стандартни ограничения на скоростта на движение, които важат за всички пътища в страната (освен ако няма допълнително поставени други пътни знаци или означения).

Ограничения на скоростта за мотоциклети и превозни средства с тегло до 3t:
в населени места 40 km/h
извън населени места 80 km/h
по скоростен път 90 km/h
по автомагистрала 110 km/h

Ограничения на скоростта на движение за превозни средства с ремаркета:
в населени места 40 km/h
извън населени места 60 km/h
на скоростен път 70 km/h
на автомагистрала 80 km/h