Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Използване на предпазни колани в Албания Албания

Последно обновяване: юни 2017

Използване на предпазни колани в Албания
Я Албания използването на предпазните колани, с които е оборудвано превозното средство, е задължително за водача и всички пътници в него.

Ако пътниците са деца е задължително, при пътуването им, те да използват обезопасяващи системи съобразени с ръста и теглото им.

Глобата е от ALL 1,000 до AL 3,000.