Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Работа в Европа

Публикацията е предоставена от Европейската Комисия


Вашият пътеводител за работа в чужбина в ЕС
Като гражданин на ЕС в повечето случаи имате право да работите за работодател или като самостоятелно заето лице във всяка държава от ЕС, без да притежавате разрешение за работа. (В някои държави съществуват ограничения за хърватски граждани, както и за някои граждани на ЕС в Хърватия). Настоящото ръководство съдържа преглед на това, което трябва да знаете, преди да се насочите към кариера в чужбина.

Регулирани професии
Някои професии са регулирани по различен начин в зависимост от държавата и работодателите може да изискат Вашата квалификация, обучение и професионален опит да бъдат признати официално, преди да започнете работа. Ако се премествате за краткосрочно назначение (най-много 2 години), няма да е нужно професионалната Ви квалификация да бъде призната, въпреки че за някои професии може да се наложи да направите писмена декларация.
За да проверите дали е необходимо Вашата квалификация да бъде призната, можете да използвате базата данни за регулираните професии. Имайте предвид, че ще трябва да знаете наименованието на длъжността на местния език. Ако не можете да намерите Вашата професия в базата данни, свържете се с националната точка за контакт в държавата, където искате да работите. Те могат също да Ви посъветват какво трябва да представите пред компетентните органи.
Повече информация за признаването на професионалните квалификацииАко желаете да упражнявате регулирана професия в чужбина, не се колебайте и подайте молба Вашата професионална квалификация да бъде призната – в 80 % от случаите резултатът е положителен! Вижте пълната инфографика относно работата в чужбина

Социално осигуряване
Всяка държава от ЕС е свободна да планира независимо своята система за социално осигуряване, което означава, че правилата относно безработицата и други обезщетения се различават. Правилата на ЕС обаче определят по системата на коя държава трябва да бъдете осигурени, когато в процеса участват две или повече държави – например, ако живеете в една държава от ЕС, но работите в друга.
Затова, преди да заминете, е добре да разберете коя система се прилага по отношение на Вас.
Повече информация за социалноосигурителните системи в ЕС

Семейни помощи
Ще се присъедини ли семейството Ви към Вас? Всички държави от ЕС предлагат някакъв вид семейни помощи, но размерът и условията за получаването им са доста различни. В някои държави ще получавате редовни плащания, а в други Вашето семейно положението може да Ви даде право на данъчни облекчения вместо на плащания.
Коя страна е отговорна за Вашите семейни обезщетения, детски надбавки, обезщетения за майчинство/бащинство и т.н., зависи от много неща, включително от Вашето икономическо положение, място на пребиваване, както и от продължителността на престоя Ви. Вашата националност не е фактор.
Повече информация за семейните обезщетения

Здравеопазване
Когато са в чужбина, гражданите на ЕС могат да получават здравни грижи при същите условия като местните жители. Коя държава ще заплаща Вашето медицинско лечение, ще зависи от Вашата конкретна ситуация. Ако приемате лекарства по лекарско предписание, не забравяйте, че те може да не са налични или да имат различно наименование в друга държава.
Повече информация за здравните грижи, когато живеете в чужбина

Намиране на работа в чужбина
Заинтригувани ли сте от тези възможности? Ако искате да направите следващата крачка и се интересувате от работа в чужбина, посетете портала EURES, където се обявяват свободни работни места в цяла Европа.За повече информация посетете уебсайта „Вашата Европа“.