Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2023, с пояснения и отговори. Полезна информация

Транзитна регистрация на МПС

Условия и необходими документи

 
Последно обновяване: май 2021 г.
 
Разрешение за временно движение се издава при издаване на транзитни табели с регистрационен номер, издаване на временни табели с регистрационен номер и за временно придвижване на спряно от движение превозно средство.

Разрешението за временно движение се състои от една част, съдържаща данни за ПС и собственика, условията за временно движение и срока на валидност съгласно приложение № 8. Разрешението за временно движение при издаване на временни табели с регистрационен номер не съдържа данни за ПС, а само за регистрационния номер.

Разрешение за временно движение се издава с определен маршрут или район на движение със срок на валидност до 30 дни. Разрешението за временно движение при издаване на временни табели с регистрационен номер е със срок на валидност една година.
Разрешението за временно движение се издава по образец, утвърден от министъра на вътрешните работи, и се състои от една част, съдържаща данни за ПС и собственика, условията за временно движение и срока на валидност.
 
Транзитният регистрационен номер се състои от шестцифрена комбинация на числата от 0 до 9, симетрично разделени с буквата "Т" или "Н" в средата, и е за еднократна употреба.
 
 
Транзитни табели с регистрационен номер се издават:
  1. 1. в случаи на придвижване на нерегистрирани превозни средства в страната;
  2. 2. при износ на превозни средства от страната - след прекратяване на постоянната или временната им регистрация или на закупени в страната нерегистрирани ПС - след митническо оформяне на вноса и износа им.
  3. 3. за придвижване на регистрирани превозни средства в страната или от друга държава до страната при изгубена или открадната постоянна табела с регистрационен номер, след обявяването и за издирване;
  4. 4. за придвижване на ПС с чужда регистрация извън страната при изгубена или открадната постоянна табела с регистрационен номер на територията на Република България, след обявяването и за издирване.
 
Необходими документи за транзита регистрация на МПС - представят се от собственика на МПС

За издаване на транзитни табели с регистрационен номер собственикът представя документ за самоличност и подава заявление, което се попълва служебно и се подписва от него. Към заявлението собственикът представя:
  1. документ за собственост и произход на превозното средство;

Информация за сключена застраховка "Гражданска отговорност" се получава по служебен път от информационните системи на Гаранционния фонд.
След изтичане срока на транзитните табели с регистрационен номер по искане на собственика може да бъдат издадени нови по реда на чл. 14 - 17. Срокът на валидност на транзитните табели с регистрационен номер се посочва в разрешението за временно движение. След изтичане срока на транзитните табели с регистрационен номер същите не могат да се използват.
 
Регистрацията на превозно средство се прекратява с писмено заявление от собственика или служебно.
   
 
 
виж още
© 2007 - 2023 www.shofior.com. Всички права запазени. Всички текстове и изображения публикувани в този сайт са собственост на "Шофьор.ком" и на всички цитирани в сайта източници, и са под закрила на "Закона за авторското право и сродните им права". Информацията в сайта се набира от различни източници. Shofior.com не носи отговорност за нейната достоверност и актуалност. Използването и публикуването на част или цялото съдържание на сайта без разрешение е забранено.