Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2018 - 2019, с пояснения. Полезна информация.

По време на официалния теоретичен изпит показани ли са броя на верните отговори на дадения въпрос?

shofior.com отговаря

Да