Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2018 - 2019, с пояснения. Полезна информация.

От кого се заплаща годишен данък превозно средство?

shofior.com отговаря

Данъкът се заплаща от собственика на превозното средство.