Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2019, с пояснения и отговори. Полезна информация.

Правила за пътуване в ЕС

Тол такси в Словения Словения

Последно обновяване: декември 2017

Тол такси в Словения
В Словения е въведена винетна система за платено ползване на пътищата в страната за ППС до 3.5 т и тол такси за ППС над 3.5 т. Стойността на винетния стикер зависи от категорията на превозното средство и времето за ползване на пътната мрежа в страната.

Има въведени и отделни пътни такси за преминаване през тунел Karawanken.

Категории превозни средства в Словения (на словенски).

От 1 януари 2017 тол такси заплащат (в EUR) всички ППС с тегло над 3.500 kg.

Тол класове
тол клас описание
R3 (1st toll class) МПС стри оси и максимална допустима маса над 3500 кг, и фрупа от МПС с 2 или 3 оси с максимално допустима маса на теглещото МПС над 3500 кг.
R4 (2nd toll class) МПС с повече от 3 оси и максимално допустима маса над 3500 кг, и група от МПС с повече от 3 оси и максимално допустима маса на теглещото МПС над 3500 кг.

Тол калкулатор тук
Повече информация на: https://www.dars.si

Винетни такси, 2018
категория МПС годишна винетка, EUR винетка за половин година, EUR седмична винетка, EUR
клас 1 55.00 30.00 7.50

категория МПС годишна винетка, EUR месечна винетка, EUR седмична винетка, EUR
клас 2A 110.00 30.00 15.00

категория МПС годишна винетка, EUR месечна винетка, EUR седмична винетка, EUR
клас 2B 220.00 60.00 30.00

Тол такси за преминаване през тунел Karavanke
категория тип МПС такса, EUR
категория 1 МПС с максимално допустима маса до 3,5 t 7.20
категория 2 МПС с 2 оси и максимално допустима маса над 3,5 t 10.50
категория 3 МПС с 3 оси и максимално допустима маса над 3,5 t 15.00
категория 4 МПС с повече от 3 оси и максимално допустима маса над 3,5 kg 22.50

Начин на плащане, за преминаване през тунел Karavanke:
1) в брой или с разплащателна карта (за всички МПС)
2) чрез т.н. point card (само за МПС категория 1)
3) чрез т.н. electronic media:
- DARS card (за всички МПС)
- DARS Transporter card (само за МПС категория 3 и 4)
- ABC R3 electronic tag (само за МПС категория 3)
- ABC R4 electronic tag (само за МПС категория 4).

Повече информация на: https://www.dars.si