Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2018, с пояснения. Полезна информация.

Правила за пътуване в ЕС

Използване на мобилен телефон при шофиране в Словакия Словакия

Последно обновяване: март 2017

Използване на мобилен телефон при шофиране в Словакия
На водача на моторно превозно средство е забранено да използва мобилен телефон по време на управление на превозното средство в Словакия, освен при наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участие на ръцете му.

Глобата е € 60.