Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2019, с пояснения и отговори. Полезна информация.

Правила за пътуване в ЕС

Шофиране след употреба на алкохол в Черна гора Черна гора

Последно обновяване: декември 2017

Шофиране след употреба на алкохол в Черна гора
Максимално допустимото съдържание на алкохол в кръвта на водача, в Черна гора е 0.3 ‰.

Ако съдържанието на алкохол, в кръвта на водача, е в диапазона от 0.3 ‰ до 0.5 ‰, глобата е от € 70 до € 200.

Ако съдържанието на алкохол, в кръвта на водача, е в диапазона от 0.5 ‰ до 1.0 ‰, глобата е от € 300 до € 2000.

Ако съдържанието на алкохол, в кръвта на водача, е над 1.0 ‰, наказанието е арест до 60 дни.