Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2019, с пояснения и отговори. Полезна информация.

Правила за пътуване в ЕС

Тол такси в Черна гора Черна гора

Последно обновяване: декември 2017

Тол такси в Черна гора

В Черна гора няма предвидени пътни такси за използване на магистралите в страната. Има въведени такси за преминаване през някои тунели.

Созина тунел
Категория Описание Тол такса, €
I двуколесни, триколесни, ATV 1.00
II МПС с 2 оси и височина до 1.3 m над първата ос 2.50
II МПС с 2 оси и височина до 1.90 m, и обща максимално допустима маса до 3.5 t 2.50
III МПС с 3 и повече оси и височина до 1.30 m над първата ос 5.00
III МПС с 3 и повече оси и височина до 1.90 m, и обща максимално допустима маса до 3.5 t 5.00
III МПС с 2 и повече оси и височина над 1.90 m, и обща допустима маса до 3.5 t 5.00

Тол станциите са разположение от северната страна на тунела. Има разположени 6 пункта за заплащане на дължимата такса.

Метод на плащане
В брой (в EUR), с банкова карта, месечен предварителен абонамент, електронно разплащане чрез TAG устройства.