Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2019, с пояснения и отговори. Полезна информация.

Правила за пътуване в ЕС

Наказания за пътни нарушения в Черна гора Черна гора

Последно обновяване: декември 2017

Наказания за пътни нарушения в Черна гора
Глоби в Черна гора, за превишена скорост:
превишаване на допустимата скорост с в населено място, глоба (Euro) извън населено място, глоба (Euro)
до 10 km/h 40-100 30-80
от 11 до 20 km/h 60-150 40-100
от 21 до 30 km/h 70-200 40-100
от 31 до 40 km/h 100-450 60-150
от 41 до 50 km/h 100-450 70-200
от 51 до 70 km/h 150-1000 100-450
от 71 до 90 km/h 300-2000 и арест за 60 дни 150-1000
над 90 km/h 300-2000 300-2000 и арест за 60 дниГлоби за най-чсто срещаните пътни нарушения в Черна гора:
нарушение глоба (Euro)
неподаване на сигнал преди започване на маневра 40-100
неправилно паркиране 60-150
обратен завой или движение назад в тунел или на мост 70-200
движение в срещуположна посока в еднопосочна улица 70-200
изпреварване на места, където това е забранено с пътен знак 80-300
отнемане предимство на пешеходец 100-450
неправилно изпреварване в тунел 150-1000
неправилно преминаване през ЖП прелез 150-1000