Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2017, с пояснения. Полезна информация.

Правила за пътуване в ЕС

Тол такси в Малта Малта

Последно обновяване: март 2016

Тол такси в Малта
В Малта няма въведена система за платено ползване на пътищата в страната.