Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2019, с пояснения и отговори. Полезна информация.

Правила за пътуване в ЕС

Тол такси в Исландия Исландия

Последно обновяване: декември 2017

Тол такси в Исландия
В Исландия, към момента, няма въведена система за платено ползване на пътната мрежа в страната.

Има пътна такса само за преминаване през тунел Hualfjörður.

Пътищата в страната са разделени на следните категории:
главни
второстепенни
планински
местни

Тол такси за тунел Hualfjörður


МПС клас описание еднократно преминаване (kr) 10 преминавания (kr) 40 преминавания (kr) 100 преминавания (kr)
Клас I МПС с дължина до 6 m 1.000 6.350 17.000 28.300
Клас II МПС с дължина 6-8 m 1.300 - 45.600 -
Клас III МПС с дължина 8-12 m 2.500 - 88.000 -
Клас IV МПС с дължина над 12 m 3.400 - 118.800 -
Клас V мотоциклети 200 - - -

отстъпка за 10 преминавания - карта за такава отстъпка се продава в Olíudreifing on Kleppsmýrarvegur в Reykjavík, от двете страи на самият тунел. За повече информация: Kirkjubraut 28 в Akranes, телефон (+354) 431 5900.
отстъпка за 40 и 100 преминавания - е възможно за клиенти на Olíudreifing Hólmaslóð 8-10 в Reykjavík. E-tag може да бъде закупен на N1 и OLÍS бенизностанции в Borgarnes, OLÍS в Akranes и в осиса на Spölur ehf. За повече информация: Kirkjubraut 28 в Akranes, телефон. (+354) 431 5900.

Допълнителна информация на https://spolur.is