Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2019, с пояснения и отговори. Полезна информация.

Правила за пътуване в ЕС

Ограничение на скоростта в Грузия Грузия

Последно обновяване: юни 2017


Ограничения на скоростта на движение в Грузия
В Грузия са въведени стандартни ограничения на скоростта на движение, които важат за всички пътища в страната (освен ако няма допълнително поставени други пътни знаци или означения).

Ограничения на скоростта на движение за мотоциклети и превозни средства с тегло до 3,5t:
в населени места 60 km/h
извън населени места 90 km/h
на автомагистрала 110 km/h

Ограничения на скоростта на движение за превозни средства с ремаркета:
в населени места 60 km/h
извън населени места 70 km/h
на автомагистрала 80 km/h

В Грузия, максимално допустимата скорост на движение в жилищна зона е 20 km/h.