Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2022, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

COVID-19 правила за пътуване в Дания Дания

Всички лица, пристигащи от високорискови страни (маркирани като червена зона) в Дания трябва да докажат «уважителна» причина за посещението, както и да представят отрицателен резултат от PCR тест, направен до 24 часа преди пресичането на държавната граница на страната. За деца под 12 годишна възраст не се изисква тест.

За датски граждани, притежаващи датски паспорт и чуждестранни граждани, които имат жълта карта (удостоверяваща наличието на постоянен адрес и CPR номер в Дания), ако са посетили високорискова страна, няма изискване за представяне на отрицателен резултат от PCR тест, при влизане в страната, но може да им бъде наложена домашна карантина за срок от 2 седмици.

Допуска се транзитно преминаване през Дания (без значение с какво превозно средство) ако пътуващите имат документи, удостоверяващи „уважителна“ причина или с цел туризъм извън Дания, независимо от тяхното постоянно местожителство. В този случай не се изисква представяне на отрицателен резултат от PCR тест.

Допълнителна информация на https://coronasmitte.dk/EN/

Допуска се влизане и излизане от територията на Дания с цел транспорт на стоки, включително при транспортиране на стоки с цел бизнес с лична кола. Ако гражданите, пристигат от високорискова държава, те трябва да представят отрицателен резултат от PCR тест, направен до 72 часа преди пресичането на държавната граница на страната.

Лицата, които посещават Дания с цел транспортиране на товари, трябва да представят един от следните документи, посочени от датската полиция:
• доказателство за транзакцията (фактура, касова бележка, договор за покупка или др.).
• документ за регистрация в Регистъра на чуждестранните доставчици на услуги (Registret for Udenlandske Tjenesteydere), RUT. Разписката трябва да бъде заверена от работодателя на работника.
• удостоверение за социална сигурност (PD A1) във връзка с работа в друга страна от ЕС/ЕИП, издадено от органите в страната на произход на работодателя/самостоятелно заетото лице.

Към момента не се предвижда пълно затваряне на границите на Дания.
В случай на пълно или частично затваряне на границите на Дания, транспортните средства, имащи за цел да преминат транзит през страната, ще могат да използват фериботната връзка Германия-Швеция по маршрута Рощок-Трелеборг и обратно (по две пресичания дневно на две различни компании).

Към момента няма ограничения/забрани за транспортните фирми, които превозват товари (transportation of freight).

От 8 януари 2021 г. до 17 януари 2021 се забраняват всички пътнически полети от Великобритания и Южна Африка към Дания.
Изключения от забраната се правят само ако всички пътници представят негативен тест за коронавирус, направен 24 часа преди полета. За деца под 12 годишна възраст не се изисква тест.

Допълнителна информация на https://coronasmitte.dk/EN/

При необходимост от съдействие можете да се свържете с Министерство на външните работи:
- в работно време на телефон: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; 02 948 3052; 02 948 2552; 02 948 2085;
- в извънработно време: оперативен дежурен: +359 2 948 24 04, +359 893 339 616;
- или на имейл адрес crisis@mfa.bg