Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2018 - 2019, с пояснения. Полезна информация.

Правила за пътуване в ЕС

Спешен телефонен номер в България България

Последно обновяване: юни 2017

Спешен телефонен номер в България
В България се използва единният европейски номер за спешни повиквания 112..