Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Ограничения на скоростта в България България

Последно обновяване: юни 2017


Ограничения на скоростта в България
В България са въведени стандартни ограничения на скоростта на движение, които важат за всички пътища в страната (освен ако няма допълнително поставени други пътни знаци или означения).

Ограничения на скоростта за мотоциклети:
в населено място 50 km/h
извън населено място 80 km/h
на скоростен път 90 km/h
на автомагистрала 100 km/h

Ограничения на скоростта за автомобили с тегло до 3t:
в населено място 50 km/h
извън населено място 90 km/h
на скоростен път 120 km/h
на автомагистрала 140 km/h

Ограничения на скоростта за превозни средства с ремаркета:
в населено място 50 km/h
извън населено място 80 km/h
на скоростен път 90 km/h
на автомагистрала 100 km/h

Минималната допустима скорост на движение по автомагистрала в България е 50 km/h.

Максимално допустимата скорост на движение, за МПС оборудвано с вериги за сняг, в България е 50 km/h.

Максимално допустимата скорост на движение в жилищна зона е 20 km/h за всички ППС.

При теглене на повредено ППС, максимално допустимата скорост на движение е 40 km/h.
При теглене на повредено ППС, с твърда връзка по автомагистрала, максимално допустимата скорост на движение е 70 km/h.

Максимално допустимата скорост на движение за МПС превозващи опасни товари е 40 km/h (в населени места), 50 km/h (извън населени места), и 90 km/h на автомагистрала.