Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Пътни знаци характерни за Белгия Белгия

В Белгия, както и в България се използват познатите ни вече пътни знаци, с които сме свикнали и у нас, но също така има и няколко други, малко по-различни.

Eто ги и тях:
1) За обозначаване на ЖП прелези, по аналогия на известните ни в България пътни знаци А34.1 и А34.2
a 45 road sign
A45 - Железопътен прелез с един коловоз
a47 road sign Belgium
A47 - Железопътен прелез с два или повече коловоза

2) Предупредителни пътни знаци за опасност, аналогични на използваните у нас A27 и A28
b15 downleft road sign Belgium a15 upleft road sign Belgium
B15 - Кръстовище с път без предимство отляво"
b15 upright road sign Belgium b15 downright road sign Belgium
B15 - Кръстовище с път без предимство отдясно"

3) Пътни знаци за въвеждане на забрана, аналогични на познатите ни вече такива
c7 road sign Belgium
C7 - Забранено е влизането на мотоциклети
c9 road sign Belgium
C9 - Забранено е влизането на мотопеди
c17 road sign Belgium
C17 - Забранено е влизането с ръчни колички
c19 road sign Belgium
C19 - Забранено е влизането на пешеходци
c6 road sign Belgium
C6 - Забранено е влизането на АТВ-та
c47 road sign Belgium
C47 - Пункт за заплащане на тол такса. Спирането е задължително.
c49 road sign Belgium
C49 - Край на забраната въведена с пътен знак C48
c24b road sign Belgium
C24b - Забранено е влизането на МПС превозващи запалими или експлозивни товари
c24c road sign Belgium
C24c - Забранено е влизането на МПС превозващи товари, които замърсяват околната среда
c46 road sign Belgium
C46 - Край на забраните въведени с други пътни знаци
c48 road sign Belgium
C48 - Забранено е използването на круиз контрол след знака.

4) Пътни знаци със задължително предписание, аналогични на използваните в България
c24c road sign Belgium
D3 - Задължителна посока за движение по посока на една от стрелките
c24c road sign Belgium
D3 -Задължителна посока за движение по посока на една от стрелките
c24c road sign Belgium
D9 - Задължителна лента за движение на велосипедисти (отляво) и на пешеходци (отдясно) - лентите могат да бъдат разменени
d9 road sign Belgium
D9 - Задължителна лента за движение на велосипедисти (отляво) и на пешеходци (отдясно) - лентите могат да бъдат разменени
910 road sign Belgium
D10 - Заст от пътя е предназначен за използване от пешеходци и велосипедисти
d13 road sign Belgium
D13 - Задължителна лента за движение на ездачи

5) Пътни знаци свързани с условия на паркиране
e9d road sign Belgium
E9d - Паркинг само за автобуси
e9e road sign Belgium
E9e - Паркиране задължително върху тротоара или банкета
e9f road sign Belgium
E9f - Паркирането задължително е частично върху тротоара или банкета
9g road sign Belgium
E9g - Паркирането върху тротоара е забранено
e9h road sign Belgium
E9h - Паркинг за кемпери и каравани
e9i road sign Belgium
E91 - Паркинг за мотоциклети
e9b road sign Belgium
E9b - Паркинг з амотоциклети, мотокари и минибусове
e9c road sign Belgium
E9c - Паркинг само за товарни камиони
e5 road sign Belgium
E5 - Паркирането от тази страна напътя е забранено в периода от 1-я ден на месеца до 15-тия ден
e7 road sign Belgium
E7 - Паркирането от тази страна напътя е забранено в периода от 16-я ден на месеца до последния денt
e11 road sign Belgium

6) Други
f14 road sign Belgium
F14 - Място, където велосипедисти и водачи на мотопеди могат да изчакат разрешаващ сигнал за преминаване
f15 road sign Belgium
F15 - Указва със стрелки посоката на движение към съответните обекти
f17 road sign Belgium
F17 - Пътни ленти предназначени за движение само на автобуси
f18 road sign Belgium
F18 - Пътни ленти за вижение само за автомобили на градски транспорт
f21 road sign Belgium
F21 - Разрешена посока за движение преди знака
f87 road sign Belgium
F87 - Неравност на пътя за ограничаване на скоростта
f89 road sign Belgium
F89 - Въвежда правила за движение за конкретна пътна лента