Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2018, с пояснения. Полезна информация.

Правила за пътуване в ЕС

Глоби за пътни нарушения в Беларус Беларус

Последно обновяване: юни 2016

Глоби за пътни нарушения в Беларус
Глоби за движение с превишена скорост в Беларус:
превишаване на максимално допустимата скорост на движение с в населени място, глоба (BYR)
10-20 km/h 20
21-30 km/h 210 000 - 630 000
над 30 km/h 630 000 - 2 100 000

Глоби за движение с превишена скорост в Беларус, заснети с камери за контрол на скоростта:
превишаване на максимално допустимата скорост на движение с в населено място, глоба (BYR)
11-20 km/h 105 000
21-30 km/h 420 000
31-40 km/h 840 000
над 40 km/h 1 260 000

За незначителни нарушения на правилата за движение, полицията в Беларус има право да събира наложената глоба на място. The penalty in Belarus is measured at basic values.

Съгласно законодателен акт RB PIKoAP (секция 8.9, параграф 21), полицията им право, при някои нарушения, да конфискува шофьорската книжка на чуждестранен водач, до заплащането на наложената му глоба.
В този случаи, се издава временно разрешение а управление на превозното средство, до връщането на шофьорската книжка.

Повече информация за правилата за движение в Беларус.