Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2018, с пояснения. Полезна информация.

Правила за пътуване в ЕС

Шофиране след употреба на психотропни вещества в Австрия Австрия

Последно обновяване: януари 2018

Шофиране след употреба на психотропни вещества в Австрия
Шофирането под въздействие на всички видове упойващи вещества, които влошават реакциите на водача, е забранено. Не съществуват правила относно конкретни видове наркотици.